Hvordan foregår genoptræning med fysioterapi?

Fysioterapi og genoptræning

En stor del af fysioterapi handler om genoptræning efter ulykker eller andre voldsomme skader, der har sat dele af kroppen ud af funktion over en kortere eller længere periode. Genoptræning kan vare kortere eller længere tid, alt efter problemets omfang og hvor stærk eller svag din krop er, og det er individuelt fra person til person, hvilken slags genoptræning og i hvilket omfang man har brug for det.

Første del er undersøgelse

Når du skal genoptrænes efter at have fået en skade eller været ude for en ulykke, skal du først til en indledende konsultation hos din fysioterapeut. Her vil du blive udsat for en grundig undersøgelse, så fysioterapeuten kan bestemme skadens omfang og i hvor høj grad den har påvirket dig, samt hvor der skal sættes ind for at genskabe din krops styrke og funktionsdygtighed, også i det beskadigede område. Alt efter hvor slemt det står til, vil du i første omgang få små øvelser, der langsomt begrænset problemet og forbedrer din krops styrke og smidighed. Det vil ofte være ganske simple øvelser til en start. Det kan ofte kræve flere undersøgelser hos fysioterapeuten for at bestemme omfanget af dit problem samt hvordan din krop reagerer på de første øvelser.

Anden del er genoptræning

Når behandleren vurderer, at du er parat til det, kan vedkommende give dig hjemmearbejde i form af mere omfattende øvelser, ofte kombineret med træning hos fysioterapeuten for at sætte effektivt ind over for problemet. Det er meget forskelligt, hvilken træningsform der vil blive anbefalet til dig. Hvis det handler om at styrke ryg og mavemuskler og give dig øget balance og styrke i maveregionen, kan pilates komme på skemaet, eventuelt kombineret med et ryghold. For slemme rygskader og genoptræning efter operationer vil man som regel fokusere på deciderede rygøvelser og genoptræning af ryggens muskler. Hvis det drejer sig om en ældre og svagelig patient med svage led og muskler, kan bassintræning, hvor man træner i vand, være en god løsning – det belaster nemlig ikke svage led i samme grad, som hvis man udfører øvelserne uden at være i vand, der kan holde kroppen oppe. Bækkenbundstræning er godt for kvinder, der døjer med vandladningsproblemer efter for eksempel fødsler, ligesom fysioterapeuter i Gentofte udbyder holdtræning til Parkinsonsramte. I Lyngby kan du kombinere akupunktur med forskellige træningsformer som for eksempel yoga og pilates. Der er mange forskellige former for træning, og mange af dem kan være gavnlige at inddrage i forhold til genoptræning, men man bør altid spørge sin behandler til råds for at sikre, at man ikke overbelaster kroppen, inden den har genvundet sin styrke.

Buddingevej Fysioterapi
Buddingevej 199
2860 Søborg
45 88 66 90