Når børn skal til psykolog

børn til psykolog

En psykolog kan hjælpe personer i alle aldre med psykiske udfordringer i hverdagen. Jo før udfordringen bliver opdaget og erkendt, jo før kan udfordringen behandles med henblik på, at udfordringen skal påvirke hverdagen så lidt som muligt. Det er typisk lettere for voksne at erkende og forstå en udfordring i hverdagen, og som forælder har du derfor også ansvar for at holde øje med, om dit barn har psykiske udfordringer.

Har mit barn brug for psykologhjælp?

Det er naturligt, at dit barn bliver nervøs i forbindelse med skolestart, er bange for edderkopper eller er utryg ved at være alene. Dette foregår typisk i perioder, hvorefter problemet er glemt igen. Der er dog også nogle børn, som ofte oplever udfordringer i hverdagen, som kan gøre det svært at indgå i sociale sammenhænge med jævnaldrende børn. Du kender dit eget barn bedst, men hvis du mistænker, at dit barn gennem længere tid har haft anderledes adfærd i forhold til de jævnaldrende eller eventuelle søskende, bør du overveje om der er en grundlæggende årsag til dit barns adfærd og mistrivsel. Sorg, dårligt humør, depressioner og manglende selvtillid kan ramme børn såvel som voksne. Stress, angst og handikap kan også gøre det svært for dit barn at trives i den almindelige hverdag.

Du kan finde ud af, om der er en grundlæggende årsag til dit barns anderledes adfærd ved at kontakte en anerkendt børnepsykolog i Aarhus, som har stor erfaring med undersøgelse og behandling af psykiske problemer hos børn. Børnepsykologer anbefaler altid forældre at opsøge den nærmeste børnepsykolog ved mistanke om psykiske problemer hos barnet, da konsekvensen af det psykiske problem i høj grad kan mindskes og fjernes gennem psykologhjælp.

Hvordan foregår psykologhjælp til børn?

Psykologhjælpen tilrettelægges efter dit barns alder for at opnå tryghed, så dit barn kan føle sig fortrolig i omgivelserne. Afhængigt af den grundlæggende årsag til barnets mistrivsel vil dit barn deltage i behandlingerne hos den børnevenlige psykolog fra Århus alene eller med deltagelse af én eller flere forældre. Her skabes der rum for, at dit barn kan udtrykke sine bekymringer og tanker til en objektiv person, hvilket især kan være gavnligt for skilsmissebørn. Hos mindre børn deltager forældrene typisk for at skabe tryghed, men der vil altid være fokus på barnet forståelse og oplevelse af situation, hvilket vil ses i sammenhæng med forældrenes eller andre pårørendes oplevelse af barnets adfærd for, at psykologen kan lave en samlet vurdering af problemet og tilpasse psykologhjælpen derefter.

Hvor længe skal mit barn gå til psykolog?

Det varierer fra barn til barn hvor ofte, dit barn skal til psykolog. Behovet for behandling vil blive vurderet ved hvert besøg hos psykologen med henblik på, at dit barn får en almindelig hverdag her og nu samt gennem hele opvæksten.

 

Psykologhuset Sdr. Palæ

Sønder Alle 10, 3. tv.

8000 Aarhus C

86 12 08 38