Stress på arbejdspladsen? Her er løsningen

For blot få årtier tilbage var det tabubelagt at indrømme, at man var stresset. I dag er det heldigvis blevet et langt mindre tabubelagt emne i takt med, at forståelsen for konsekvenserne af stress er blevet øget. Stress er nemlig ikke et tegn på svaghed – stress er derimod kroppens måde at vise, at man er under et for stort pres. Dette problem ses typisk på arbejdspladser, hvilket ikke bør være tilfældet, når det både er muligt at forebygge stress på arbejdspladsen med hjælp fra dygtige psykologer.

 

Er mine medarbejdere overhovedet stressede?

Det er meget forskelligt, hvad der udløser stress. Det er derfor også forskelligt fra medarbejder til medarbejder, om de føler sig stressede eller ej. Samtidig kan der også være forskelle i, om stressen erkendes eller ej. Uanset om dine medarbejdere føler sig stressede eller ej, så kan alle dog have glæde af en psykolog fra Viborgsom tilbyder kurser i stresshåndtering samt erhvervsrettet psykologrådgivning.

 

Hvad lærer man til et kursus i stresshåndtering?

I kurset lærer dine medarbejdere både at håndtere nuværende stress såvel som at forebygge eventuel stress i fremtiden. Kurset er således relevant for alle uanset stressniveau, hvor alle lærer, hvordan de kan blive bedre til at være i balance under stort pres. Samtidig vil der også arbejdes med at identificere mentale barrierer for at mindske den indre modstand, som kan fremprovokere stress. Der vil også være rådgivning om, hvordan forskellige psykiske indstillinger kan bruges til at bearbejde stress, så det er muligt at forebygge depressioner såvel som angst. Når disse redskaber er indlært, vil dine medarbejdere være i stand til at opnå bedre personlige resultater, hvilket både gavner din virksomheden såvel som medarbejdernes indre sammenhængskraft. I den forbindelse vil der også ske en afstemning af medarbejderes værdier i forhold til virksomhedens værdier, så begge parter er indforståede med hinandens forventninger. Det vil sikre en bedre fortolkning og kommunikation på tværs af virksomheden, der igen gavner den enkelte medarbejder såvel som virksomheden som helhed.

 

Et kursus, der gavner medarbejderen og virksomhedens udbytte

Et kursus, der både gavner medarbejderen og virksomhedens udbytte, er uden tvivl den økonomiske og tidsmæssige investering værd. Virksomheden vil have færre sundhedsudgifter som følge af mindsket sygefravær grundet stress, herunder færre tilfælde af psykiske lidelser blandt dine medarbejdere. Virksomheden vil afspejle en fornuftigt firmapolitik, hvor der er fokus på at skabe et stressfrit arbejdsmiljø. Medarbejderne vil qua det stressfri miljø blive mere forandringsparate til at tackle de udfordringer, som de oplever i virksomheden. En bedre dynamik i hverdagen vil blive opnået, hvor både de enkelte medarbejdere såvel som hele virksomheden vil nyde godt at dette udbytte.

 

Munk Schandorff

Toldboden 1, 3. sal B

8800 Viborg

27828414