Slip din stress gennem samtale med en psykolog

Dårligt humør, rastløs, træthed og glemsomhed er blot nogle af de symptomer, som kendetegner stress. En ændret adfærd, som ikke blot påvirker personen selv, men også familien, bekendte og kollegaer. Stress kan let overses, da alle for det meste er udsat for stress i korte perioder. Stress kan være ubehageligt, men er ikke farligt, såfremt det kun er i korte perioder.

Der er tale om langvarig stress, hvis stress opleves dagligt i længere perioder. Langvarig stress kan være sundhedsskadeligt – både psykisk og fysisk. Det kan være svært at skelne imellem den “sunde” og usunde stress, hvorfor professionel hjælp bør søges, hvis stress mistænkes. Stress bør behandles og også meget gerne forebygges, så det ikke opstår fremover.

stressbehandling hos psykolog

Årsager til stress

Der kan være vidt forskellige årsager til, at stress opstår. Det varierer fra person til person, og det er vigtigt at få klargjort, hvorfor stress opstår hos den pågældende person for at kunne behandle denne. Personer reagerer også forskelligt på stress, hvorfor det er umuligt at sætte faste rammer for, hvornår en person er stressramt. For nogle er det de små problemer i hverdagen, som fremprovokerer stressen. Hos andre er det større livskriser, som kan fremkalde den. Der findes heldigvis en løsning til at slippe af med stressen.

Råd mod stress

Det anbefales af eksperter på området at slappe af og holde ferie, hvis stressen opstår og bliver hængende som langvarig stress. En sygemelding på arbejdet kan også være nødvendigt til at restituere og komme oven på igen. Derudover anbefales det kraftigt at søge professionel hjælp hos en psykolog. En anerkendt metode til at slippe af med stress er terapi hos en psykolog, der har kendskab og erfaring med behandling af stress.

En psykolog kan fjerne stressen

Ved at besøge en psykolog med stresserfaring i nærområdet er det mindre krævende at få hjælp til at slippe af med stressen. Der findes heldigvis en kvalificeret psykolog ved Hellerup, som er lettilgængelig for alle på Nordsjælland og i hovedstadsområdet. Derudover findes der også andre kompetente psykologer rundt omkring i Danmark, som står til rådighed. Psykologen vil hjælpe med at bekæmpe stressen ved at klarlægge årsagerne til stressen. Stress kan ikke opstå, hvis årsagerne til denne fjernes. Det kan være svært selv at vurdere, hvor, hvornår og hvorfor stress opstår. Det er derfor, at en psykolog skal benyttes, der kan bruge sit professionelle øje til at vurdere omstændighederne og få ændret reaktionsmønstre.

Psykolog med central belligenhed

For at terapien ikke stresser mere end nødvendigt, foreslås det at vælge en lettilgængelig psykolog nær Herlev eller andre centralt beliggende steder i landet, så transporten ikke bliver et problem.

Psykolog Vitha Weitemeyer
Din psykolog i Søborg
Buddingevej 306
2860 Søborg
Tlf: 60 77 38 14